Bilder
Adresse og veibeskrivelse

Tønsberg Kickboxing Club har lokaler i kjelleren på Tønsberghallen på Eik.

Tønsberghallen
Wergelands vei 56
3117 TØNSBERG

Fra Tønsberg:
Kjør Stenmalveien mot Horten, i rundkjøringen på Eik ta til høyre inn på Eikveien. Sving første til høyre inn på stor parkeringsplass.

Fra Horten:
Kjør Hortensveien mot Tønsberg. I rundkjøringen på Eik ta til venstre inn på Eikveien. Sving første til høyre inn på stor parkeringsplass.

Selve lokalene ligger i kjelleren på hallen. Gå mot hallen, ta til venstre der veien deler seg. Du vil finne en stor port som er åpen når vi har treninger. Ned en trapp finner du oss!