Våre sortbelter
  • Geir Firing Hanssen, 4. mestergrad (2003)
  • Andreas Tuft, 2. mestergrad (2002)
  • Jonny Unger, 1. mestergrad (1997)
  • Knut Morten Johansen, 1. mestergrad (1988)
  • Morten Bergsholm, 1. mestergrad (1985)
  • Frank Hage, 1. mestergrad (2007)